فرم زیر ارتباط سریع شما با ما هست.

مدیریت

نشانی: آ.غ، شهرستان مهاباد، بلوار کشاورز، جهادکشاورزی سابق

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد مهاباد 3، طبقه دوم، اتاق کارآفرینی

پست الکترونیکی: info@uastm3.ir

تلفن: 04442348300-04442348400

کانال تلگرام: https://telegram.me/uastm3

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

انتقادات و پیشنهادات

نشانی: آ.غ، شهرستان مهاباد، بلوار کشاورز، جهادکشاورزی سابق

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد مهاباد 3، طبقه دوم، اتاق کارآفرینی

پست الکترونیکی: info@uastm3.ir

تلفن: 04442348300-04442348400

کانال تلگرام: https://telegram.me/uastm3

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما