شرکت آقای دکتر سیاوش عزیزی در جلسه آموزشی ۳ ساعته اقتصاد و شرکت های دانش بنیان

این جلسه آموزشی که توسط واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی برای اساتید دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان غربی ترتیب داده شده بود امروز یک شنبه راس ساعت ۹:۳۰ در محل دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی ارومیه تشکیل شد.
این دوره آموزشی ۳ ساعته توسط جناب آقای دکتر حسن حیدری دانشیار دانشگاه ارومیه و رییس پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی در علمی کاربردی واحد مدیریت صنعتی ارومیه انجام گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر عزتی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی نیز حضور فعال داشتند.

جناب آقای دکتر سیاوش عزیزی از طرف دانشگاه در این جلسه شرکت نمودند.

photo_2017-03-04_17-05-05photo_2017-03-04_17-05-04