کارگاه آموزشی یک روزه آینده ات را الان بساز!

photo_2017-08-07_13-49-51

زمان: ۱۹ مردادماه ۱۳۹۶ ساعت ۸ صبح تا ۸ شب

مکان: دانشگاه علمی کاربردی مهاباد ۳