عید قربان مبارک باد

عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک.