شورای تجاری ایران آسه ان – IABC Iran Asian Business Council

شورای تجاری ایران آسه آن Iran Asean Business Council که به اختصار IABC نامیده می شود، تمامی رویدادهایی که امکان ایجاد زمینه مناسب برای توسعه تجارت ما بین ایران، مالزی و کشورهای حوزه آسه ان را در بر می گیرد.

“”اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که بیشتر با نام اختصاری آسه‌آن شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی اقتصادی و فرهنگی در آسیای جنوب شرقی است.

پس از نشست بالی در ۱۹۷۶ این سازمان بیشتر به سیاست همکاری اقتصادی روی آورده‌است و سایر کشورها عضو آن شده‌اند.””

فعالیتهای IABCمحدودیتی نداشته و تمامی حوزه ها اعم از تجارت کالا ،گردشگری، صنایع دستی، علوم و فناوری، خدمات و … را در بر می گیرد.

در صورتی که تمایل به همکاری با شورا دارید می توانید با راههای ارتباطی زیر تماس حاصل نمایید.

Whatsapp& telegram
۶۰۱۲۶۸۷۷۷۴۰+

Email
Info@iabc.org.my

site:

www.iabc.org.my

telegram channel

 iranaseanbc2017@