شرکت گروه مناظره دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات مناظره استانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی دومین دوره مرحله استانی مناظرات دانشجویی مراکز آموزش علمی کاربردی، که سوم و چهارم آذرماه ۱۳۹۷ در ارومیه برگزار شد. بر اساس این گزارش دومین دوره مرحله استانی مناظرات دانشجویی با حضور ۱۶ تیم از مراکز آموزش علمی کاربردی و با ۸۴ عنوان گذاره با محوریت مهارت، کارآفرینی و اشتغال در خانه مطبوعات استان برگزار گردید و مرحله کشوری این دوره از مسابقات آذرماه سال جاری در استان یزد برگزار خواهد شد.

در این دوره مناظرات دانشجویی کارآفرینی چهار دانشجوی دانشگاه ها خانم ها شبنم کریم نژاد، نادیا عبدالهی، سروه ابراهیم پور و حنیفه محمدی به سرپرستی دکتر سیاوش عزیزی حضور داشتند.

photo_2018-11-30_21-24-58 photo_2018-11-30_21-24-55

photo_2018-11-30_21-45-23