سومین دوره مسابقات دانش آموزی دومینو زانست

مسابقات دومینو:

دومینو تاپلینگ 
Domino Toppling نوعی از سرگرمی دومینو است که در آن فرد مهره های دومینو را پشت سرهم چیده و طرح ها و شکل های متنوعی را ایجاد می کند . آنگاه با وارد کردن ضربه به اولین مهره ، سقوط مهره ها آغاز و تا آخرین مهره ادامه می یابد و حاصل خلاقیت فرد با سقوط مهره ها مشخص شده و لذت زیادی برای فرد و بازدیدکنندگان ایجاد می نماید . مهره های دومینو را می توان به حروف الفبا تشبیه کرد و همان طور که ما می توانیم با حروف الفبا بی شمار کلمه بسازیم با مهره های دومینو هم می توان بی شمار طرح پیاده کرد که این خصوصیت باعث رشد خلاقیت افراد و عدم خستگی آنها از این سرگرمی می شود .

گروه آموزشی و پژوهشی زانست مهاباد:

گروه آموزشی و پژوهشی زانست مهاباد فعالیت خود را از سال  با تمرکز بر برگزاری مسابقات برانگیزنده خلاقیت دانش آموزان شروع نمود. این گروه هم اکنون با برگزاری بیش از ده ها مراسمات قطب برگزاری مسابقات در غرب کشور است.

این گروه با هدف توجه هر چه بیشتر به مقوله پژوهش، کار عملی و تیمی تشکیل شده و در نظر دارد با همکاری مدارس و دانشگاهها و با بکارگیری تجربه و دانش گروه و به مدد دانش آموختگان ممتاز خود به برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات پرداخته و گامی هر چند اندک در جهت بالابردن سطح علمی و عملی کشور بردارد.

مزایای شرکت در سومین دوره مسابقات:

  • جوایز نفیس برای تیم های اول تا سوم
  • اعطای گواهی دو زبانه انگلیسی فارسی از طرف دفتر کارآفرینی مهاباد و گروه زانست
  • آموزش کامل مسابقات دومینو و قوانین مسابقات
  • آموزش کار تیمی و تقویت روحیه کار تیمی
  • بازدید از محیط دانشگاهی
  • و …

جوایز:

تیم اول ۳۰۰ هزار تومان

تیم دوم ۲۰۰ هزار تومان

تیم سوم ۱۲۰ هزار تومان

سومین دوره مسابقات دانش آموزی دومینو  زانست

سومین دوره مسابقات دانش آموزی دومینو زانست