کارگاه کاربردی اسناد تجاری (چک و سفته ، چگونگی وصول مطالبات)

کارگاه کاربردی اسناد تجاری (چک و سفته ، چگونگی وصول مطالبات)

کارگاه کاربردی اسناد تجاری
(چک و سفته ، چگونگی وصول مطالبات)

 

مدرس: استاد سهیلا دادرس
(وکیل پایه یک دادگستری از تهران)
به همراه گواهی بین المللی پایان دوره
جهت ثبت نام
۰۹۱۴۵۵۵۰۰۲۰
۰۹۱۴۲۹۷۱۱۹۸
ارسال مشخصات به سامانه پیامکی :۵۰۰۰۲۴۵۷۵۵۰
محل برگزاری:مهاباد،سه راه تپه قاضی،دانشگاه علمی کاربردی مهاباد۳

دفتر کارآفرینی مهاباد ۳
@uastm3
www.uastm3.ir