شروع همکاری با کانون Z گرافیک

جلسه امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ فی مابین دفتر کارآفرینی دانشگاه با کانون Z گرافیک به نمایندگی آقای یعقوب خضری انجام گرفت. در این جلسه بر روی نقاط مشترک در بازاریابی و فروش محصولات دفتر کارآفرینی توافق دوجانبه صورت پذیرفت. به امید آنکه بتوان کار در خوری را…

بیشتر بخوانید